Anunțuri de Angajare

Specialist relații publice

A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției vacante în cadrul instituției publice

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 

 1. Denumirea funcției: specialist relații publice Direcția relații externe, comunicare și raportare
 2. Condiții obligatorii de participare:
 • - cunoașterea limbii române, ruse și o limbă de circulație internațională;
 • - studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul relațiilor publice, jurnalism, științe ale comunicării;
 • - abilitatea de a comunica în scris și oral;
 • - capacitatea de a reacționa rapid, de a avea imaginație, intuiție.
 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei de post:
 • - Îndeplinește toate activitățile legate de rolul de purtător de cuvânt (facilitează relația conducerii cu mass-media, oferă informații acesteia ori de cate ori este nevoie);
 • - Este responsabil de organizarea de evenimente PR (conferințe de presă, campanii de informare, conferințe, workshop-uri etc.);
 • - Editează comunicate de presa, prezentări ale Agenției, articole pentru website, newsletter, broșuri etc.
 • - Elaborează instrumente și modalități de monitorizare a imaginii Agenției (chestionare, sondaje etc.).
 • - Realizează și actualizează în permanență bazele de date și actualizează site-ul instituției cel puțin săptămânal sau ori de cate ori este nevoie;
 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate:
 • - curriculum vitae;
 • - copia buletinului de identitate;
 • - copia carnetului de muncă;
 • - copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • - copia livretului militar (după caz);
 • - cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • - certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).
 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 19 octombrie 2017
 2. Date de contact: Secretar al Comisiei – Țepordei Snejana

Tel: (022) 221-898

E-mail: [email protected]

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md

Find us on Google+
Google