Anunțuri de Angajare

Consultant în dezvoltare locală și drepturile omului (Oficiul ONU pentru Drepturile Omului)

CONTEXT

Oficiul ONU pentru Drepturile Omului (Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, OHCHR) reprezintă angajamentul lumii față de ideile universale ale demnității umane. Acesta deține un mandat unic, oferit de comunitatea internațională, pentru promovarea și protecția tuturor drepturilor omului.
OHCHR în Moldova, condus de coordonator național, oferă sprijin și consiliere Oficiului Reprezentantului Permanent al ONU, Echipei de țară a ONU (UNCT) din Moldova, Guvernului, Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (INDO), societății civile și grupurilor comunitare în consolidarea abordării dezvoltării bazată pe drepturile omului. Pentru a realiza mandatul său, coordonatorul național este asistat de o echipă de angajați și consultanți.
Conform Notei de Țară pentru Republica Moldova pentru 2014-2017, prioritățile tematice de intervenție includ: (1) combaterea discriminării, în special discriminării rasiale, discriminării din motive de dezabilitate, religie, orientare sexuală și în baza altor criterii; (2) combaterea impunității și consolidarea răspunderii și supremației legii; (3) consolidarea eficacității mecanismelor internaționale ale drepturilor omului și dezvoltarea progresivă a legislației și standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului.

DOMENIUL DE ACTIVITATE, RESPONSABILITĂȚILE ȘI DESCRIEREA ACTIVITĂȚII ANALITICE PROPUSE

În baza acestor Termeni de referință, Consultantul în dezvoltare locală și drepturile omului va activa sub ghidarea și supravegherea Coordonatorului național pentru drepturile omului și în cea mai strânsă colaborare cu ceilalți membri ai echipei OHCHR. Consultantul național va activa în strânsă colaborare cu partenerii proiectului, beneficiarii și părțile interesate pentru a realiza efectiv rezultatele planificate, anticipând și soluționând probleme complexe ce vizează programul și asigurând transmiterea informațiilor.
Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați Anexa 1 - Termeni de Referință.

CERINȚE PRIVIND EXPERIENȚA ȘI CALIFICAREA

Calificări academice:
  - Studii superioare în domeniul dreptului, a drepturile omului sau alte discipline relevante (studiile de masterat vor constitui un avantaj);
Domeniul de experiență:
  - Cel puțin cinci ani experiență de lucru cu autoritățile publice locale/în cadrul acestora, în domeniul dezvoltării comunității locale, administrației, proceselor de luare a deciziilor (experiența de aplicare a abordării bazate pe drepturile omului va constitui un avantaj important);
  - Cel puțin trei ani experiență de lucru la nivel național și/sau internațional în domeniul drepturilor omului;
Abilități lingvistice:
  - Cunoașterea excelentă a limbii Române la nivel vorbit și scris. Cunoașterea limbii ruse și a limbii engleze va constitui un avantaj. Cunoașterea uneia sau a mai multor limbi relevante pentru Moldova, inclusiv bulgară, găgăuză, romani, ucraineană sau a limbajului semnelor va constitui un avantaj.
Clauza privind diversitatea: Aplicanții din grupurile sub-reprezentate (persoanele cu dizabilități, persoane de etnie romă sau alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele ce trăiesc cu HIV, refugiați și alți ne-cetățeni) vor avea avantaj în cadrul procesului de selectare. Oficiul ONU pentru drepturile omului își asumă angajamentul să acomodeze rezonabil mediul de lucru pentru persoanele cu necesități speciale.

DOCUMENTE A FI INCLUSE ÎN PROPUNERE

Consultantul independent interesat va prezenta următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările sale:

1. Propunerea:
(i) să explice de ce candidatul este cea mai potrivit pentru această funcție;
(ii) să descrie o scurtă metodologie a modului în care candidatul va aborda și va realiza activitatea.

2. Propunerea financiară (onorariul pe zi și suma totală);;

3. CV personal, care să includă experiența în efectuarea sarcinilor similare și detaliile de contact a cel puțin 3 persoane de referință;
4. Scrisoare a ofertantului de confirmare a interesului și disponibilității. 

PROPUNEREA FINANCIARĂ
Propunerea financiară va specifica suma totală forfetară, termenii de achitare pentru livrabilele specifice și măsurabile (calitative și cantitative). Plata se va face în tranșe și în baza rezultatului, adică, la livrarea serviciilor specificate în TdR. Pentru a oferi asistență unității solicitante în baza propunerilor financiare, propunerea financiară va include structura sumei forfetate (inclusiv impozitele, taxele, apelurile telefonice, etc.).

Deplasări de serviciu
Toate costurile de călătorie prevăzute vor fi incluse în propunerea financiară. Aceasta va include toate deplasările de serviciu pentru a veni la locul de lucru/întoarcerea acasă. În general, PNUD nu va accepta costurile de călătorie care depășesc prețul unui bilet în clasa econom. Dacă CI dorește să călătorească cu o clasă mai înaltă, el/ea o va face din resurse proprii.

În cazul deplasării neprevăzute, procedura de achitare a costurilor de călătorie, inclusiv pentru bilete, cazare și alte cheltuieli va fi stabilită între unitatea respectivă și consultantul individual, înainte de călătorie și va fi rambursată.

Perioada sarcinii/serviciilor: octombrie – decembrie 2017 (până la 20 de zile de lucru)


Propunerile vor fi prezentate doar online, nu mai târziu de data de 16 octombrie 2017

Pentru informații detaliate accesați următorul link:

http://www.undp.md/jobs/jobdetails/1635/ 

 

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md

Find us on Google+
Google