Anunțuri de Angajare

Post vacant la funcția de Pedagog Social în cadrul Programului Casei Comunitare ”Așchiuța”

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează PEDAGOG SOCIAL în cadrul Programului Casei Comunitare ”Așchiuța”.

POZIȚIE: full time

OBIECTIVELE POSTULUI:

Sub supravegherea Directorului Casei Comunitare ”Așchiuța”, Pedagogul social este responsabil de asistenţa pedagogică a copiilor plasaţi în Casa Comunitară ”Așchiuța”, având următoarele sarcini de bază:

 1. Asigurarea asistenţei pedagogice de calitate a copiilor plasaţi în serviciu;
 2. Participare la elaborarea și adaptarea metodelor pedagogice de lucru cu copiii;
 3. Participarea la elaborarea şi implementarea Planul individualizat de servicii al copilului (PIS).

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI:

 1. participare la elaborarea planului de activitate al Serviciului şi la stabilirea şi respectarea regimului zilei;
 2. participare la implementarea planului de activitate pentru atingerea scopului și obiectivelor Serviciului, îndeplinirea responsabilităților delegate;
 3. participare la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru ale echipei multidisciplinare;
 4. raportare periodică (săptămânal, lunar, trimestrial, anual) directorului Serviciului despre rezultatele activităţii;
 5. asigurarea supravegherii permanente a copiilor (conform programului de lucru stabilit prin Regulamentul de ordine interioară);
 6. participare la elaborarea şi implementarea planului individualizat de servicii (PIS);
 7. elaborarea şi implementarea planului săptămânal de activităţi al copilului;
 8. asistarea copiilor din plasament în procesul de şcolarizare;
 9. asistarea copiilor la pregătirea temelor de acasă;
 10. menţinerea legăturii permanente cu dirigintele, cadrele didactice din şcoală, în vederea identificării problemelor cu care se confruntă copiii în activitatea şcolară;
 11. urmărirea progreselor copilului din punct de vedere instructiv-educativ, studierea cauzelor nereuşitei şcolare, ale abandonului şcolar;
 12. organizarea activităţilor individuale sau colective pentru petrecerea timpului liber, ţinând cont de aptitudinile fiecărui copil, capacităţile intelectuale şi afective ale copiilor/ tinerilor;
 13. organizarea și desfășurarea activităților de socializare și orientare profesională a copiilor din plasament;
 14. formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă şi autoservire;
 15. asigurarea respectării de către copil a igienei personale, inclusiv a bunurilor personale ale acestuia;
 16. asigurarea întreţinerii şi igienizarea spaţiilor aferente Serviciului;
 17. consultarea opiniei copiilor referitor la meniul zilnic;
 18. participarea la pregătirea mâncării şi servirea mesei;
 19. consultarea opiniei copiilor și implicarea lor în procesul de procurare a vestimentației, amenajare a spațiilor personale și comune din Serviciul;
 20. respectarea programului de lucru şi sarcinile planificate;
 21. comunicarea eficientă cu membrii echipei Serviciului, copiii plasaţi aici şi părinţii acestora;
 22. asigurarea disciplinei în realizarea atribuțiilor și responsabilităților de serviciu.

DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII: IMEDIAT

STUDII:

Obligatorii: Studii superioare în domeniul pedagogiei, asistență sociale sau psihologiei; Instruiri în animație socio-educativă;

Cunoștințe solide ale domeniului de referință, limbile română și rusă;

Abilități: Evaluare, organizare, comunicare eficientă, utilizare a calculatorului;

Atitudini: Toleranță, receptivitate, deschidere, obiectivitate, responsabilitate.

EXPERIENȚĂ:

Minimum 2 ani experiență de lucru cu copiii

CONDIŢII: CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU PERIOADĂ DETERMINATĂ (OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2017) CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE

LUCRU ÎN TURE

CERINȚE PENTRU APLICARE:

Data limită pentru depunerea dosarului 24 septembrie 2017, ora 18:00

CV completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare vor fi depuse la adresa electronică [email protected] cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – PEDAGOG SOCIAL

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la: 0 22 23 21 13, 069122106 persoana de contact – Rodica Țurcanu.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md

Find us on Google+
Google